Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
62

Con có con đầu lòng đã hơn 5 tháng, nhưng chưa được rửa tội. Con của con có thể được rửa tội 2 lần được không? một lần ở nước ngoài là nơi con và Bé đang sống (vì Ba của Bé còn ở VN) và một lần ở VN khi con có đủ điều kiện đưa Bé về VN? Con xin Cha trả lời cho con nha Cha! Một lần nữa kính chúc Cha nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa và thật nhiều sức khỏe.
Hoang Linh

 

Đáp:

Bí Tích Thánh Tẩy là một trong ba bí tích (Thánh Tẩy, Thêm Sức, Truyền Chức) vì in ấn tích (không thể xoá được) nên chỉ được chịu có một lần (Giáo Luật 845 §1). Vậy con của Chị không thể lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy (hay Rửa Tội) hơn một lần được.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP