Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 26:
 

Xin Cha cho chúng con một vài nét tiểu sử và phát triển của Dòng Đức Mẹ Đồng Công.
Nhóm Bạn Trẻ Sàigòn và một số Giáo Dân Việt Nam.

 

 
Đáp:

Đôi Nét về Dòng Đồng Công Giai đọan hình thành:

Dòng Đồng Công do Cha Đaminh M. Trần Đình Thủ. Ngài sinh ngày 29 tháng 11 năm 1906 tại Đồng Quan, Thái Bình. Chịu chức Linh Mục ngày 22 tháng 5 năm 1937 và được ơn sáng lập Dòng ngày 4 tháng 4 năm 1941 khi Ngài còn đang làm giáo sư và linh hướng tại Chủng Viện Quần Phương, Bùi Chu.

Sau thời gian đó Ngài được Đức Cha sai đi coi xứ Dương A, một xứ đạo thật nghèo thuo65c vùng đang cần truyền giáo. Tại đây Ngài bắt đầu qui tụ những người cùng chí hướng để lập nên Dòng Đồng Công. Chính vì việc thu thập các thầy, các chủng sinh nên năm 1946, Đức Cha đã đổi xứ cho Cha Thủ về một xứ bên cạnh tòa Giám Mục để canh chừng những hoạt động của Ngài. Đến ngày 15 tháng 8 năm 1948 Đức Giám Mục đã cho phép Cha Thủ chính thức lập Hội Đạo Đức với danh hiệu Đoàn Truyền Giáo Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.

Ngày 2 tháng 2 năm 1953, một ngày lịch sử của Dòng, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ban bố sắc lệnh thành lập Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Chính hôm ấy 36 anh em đã bắt đầu khóa Tập đầu tiên của Dòng. Sau đó hơn một năm, tức là vào tháng 8 năm 1954, vì tình hình đất nước chia đôi, Dòng Đồng Công đã di cư vào trong miền Nam Việt Nam và định cư cho tới ngày nay.

Trong thời gian này Dòng đã bắt đầu việc truyền giáo, việc giáo dục, xã hội dưới nhiều hình thức. Mục Đích và Đoàn Sủng: Phúc âm hóa những người ngoài Công Giáo, nhất là những người nghèo khổ bị bỏ rơi trong xã hội, đặc biệt xã hội Việt Nam. Để đạt mục đích đó, Hội Dòng chủ trương huấn luyện các thành viên theo Linh Đạo Đồng Công thể hiện qua việc tận hiến cho Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria.

Bởi thế các tu sĩ ĐC phải luôn cố gắng bước theo Chúa Kitô trên con đường thơ ấu Phúc Âm, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, sống bác ái và yêu thương trọn hảo trong tinh thần thích nghi , nhiệt thành dấn thân phục vụ Hội thánh và các linh hồn.

Giai Đoạn Phát Triển: Sau cuộc di cư năm 1954, khi đã ổn định, nhà Dòng bắt tay ngay vào việc phát triển Dòng trong nhiều phương diện. Trong thời gian 21 năm (từ năm 1954 tới 1975) Dòng đã thành lập nhà Mẹ tại Thủ Đức (trên một quả đồi gồm 30 mẫu) nhưng tới tháng 4 năm 1963, Nhà Mẹ được chuyển ra giáo phận Qui Nhơn, bắt đầu ở Mỹ Chánh, sau rời về Qui Đức và sau cùng rời về Nhà Đá. Tới năm 1974 Dòng lại chuyển dời Nhà Mẹ về lại Thủ Đức cho tới ngày nay. Ngoài khu vực Nhà Mẹ, Dòng còn có các cơ sở: 1. Tu viện Thánh Gia, Thủ Đức 2. Đệ Tử Viện 3. Trường Trung Tiểu Học và Ký Túc Xá Đồng Công 4. Giáo Sỹ Dưỡng Đường 5. Khu Kitô Vương, sở chăn nuôi và trồng tỉa 6. Khu Khiết Tâm Mẹ, sở chăn nuôi và Tòa Báo Trái Tim Đức Mẹ 7. Sở Châu Ninh, Bố Đức 8. Khu Truyền Giáo Mỹ Chánh 9. Trường Trung Tiểu Học Toàn Mỹ 10. Tu Viện Chúa Hài Đồng, Qui Đức 11. Tu Viện Nhà Tiệc Ly, Lái Thiêu, Phú Cường 12. Cư Xá Rạng Đông, Dalat 13. Tu Viện Thiên Mẫu, Đồng Lạc, Di Linh 14. Nhà Dưỡng Lão Tình Thương cho người Dân Tộc (Đồng Bào Thượng) tại Đồng Lạc Di Linh 15. Tu Viện Mẹ Thăm Viếng, Lương Sơn, Bình Thuận 16. Sở Đại Nga 17. Sở Drjrato 18. Tu Xá Trương Vĩnh Ký Các họat động trong thời gian này gồm: Truyền giáo: Miền Truyền Giáo Giáo Phận Qui Nhơn, Nha Trang; Điều hành Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ... Giáo Dục: Mở những trường Trung Tiểu Học, Lưu Xá Sinh Viên, Dạy học trong các trường của Dòng và ngoài Dòng, kể cả Đại Học Dalat. Tích cực tham gia phong trào Hướng Đạo Truyền Thông: Phát hành Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ (số độc giả lên tới 40,000), điều khiển một cơ sở ấn loát (Nhà In Sao Mai)
 

Xã Hội: Điều hành một Giáo Sĩ Dưỡng Đường, Nhà Dưỡng Lão Người Dân tộc. Thành lập và điều hành một số các trạm xá phát thuốc cho người nghèo tại miền Truyền Giáo. Sau năm 1975 Các cơ sở và các hoạt động của Dòng bị giảm sút qua nhiều giai đoạn. Tuy nhiên trong thời gian này một tổ chức được thành hình: Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (số thành viên trên dưới 30 ngàn).

Hiện nay ngoài Nhà Mẹ tại Thủ Đức, Dòng còn có thêm 11 cơ sở khác thuộc các Tổng Giáo Phận và Giáo Phận TP Hồ Chí Minh (2), Dalat (2), Phú Cường (3), Xuân Lộc (2), Long Xuyên (2).

Năm 1975, một phần hai anh em của Dòng sang định cư tại Hoa Kỳ và được Tòa Thánh thành lập Thành Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ với các cơ sở và hoạt động sau:

Cơ sở: Nhà Tỉnh Dòng Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm, New Orleans, LA Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona, CA Tu Xá Mẹ Mân Côi, Springfield, MO Trung Tâm Mục Vụ, Carthage, MO Giáo Sĩ Dưỡng Đường Mater Dei, Carthage, MO Họat Động: Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Phục vụ các LM trong Giáo Sĩ Dưỡng Đuờng Ngày Thánh Mẫu Ngày Liên Tôn Con Đường Cứu Độ - Way of Salvation Tĩnh tâm Mùa Chay cho Giới Trẻ Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Đền Thánh Mẹ Dâng Con.

Anh em Linh Mục Tu Sĩ Đồng Công đang phục vụ trong 16  Giáo Xứ, 12 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam và Hoa Kỳ thuôc các Tổng Giáo Phận và Giáo Phận (14): Springfield Cape Girradeau, MO (7) Denver, CO (1) Boston, MA (2) Syracuse, NY (3) Albany, NY (1) Rochester, NY (1) Sacramento, CA (1) San Bernardino, CA (3) Beaumont, TX (1) Fort Worth, TX (4) Amarillo, TX (1) Saint Paul – Minneapolis, MN (1) Lincoln, NE (1) (một cộng đoàn mới ở Alabama)

Khi Dòng mới từ Bắc vào Nam, nhân số tất cả là 125 anh em. Nhưng tới năm 1975, tổng số nhân sự là 624, trong đó có 177 tu sĩ vĩnh thệ, 23 linh mục, 91 hạn thệ, 3 tập sinh, 54 cộng sự viên, 281 đệ tử, và đã có 17 anh em qua đời.

Năm 2008:

Việt Nam: có tất cả 488 người. (24 linh mục; 348 vĩnh thệ;  82 hạn thện;, 15 tập sinh, 19 đệ tử , và vài chục em đang tìm hiểu ơn gọi) .

Hoa Kỳ: có tất 132  người. (61 linh mục; 44 vĩnh thệ, 10 hạn thệ, 7 tập sinh, 10 đệ tử)

Hướng về Tương Lai - Củng cố nội bộ:

• Huấn luyện các phần tử, đào tạo các linh mục và tu sĩ và đào tạo thêm những người đào tạo hay huấn luyện viên, các giáo sư, những người chuyên môn trong mọi ngành nghề, bộ môn.

• Thiết lập nhiều cơ sở cho Anh em sinh sống và làm việc tông đồ, xã hội.

• Ổn định tình trạng kinh tế Đối ngoại.

• Đẩy mạnh việc tông đồ truyền giáo.

• Cải thiện mối liên hệ với xã hội.


GHI CÂU HỎI