Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
56

Tại sao tín điều "Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời" không nói đến trong Thánh Kinh, nhưng lại gọi là mạc khải của Chúa?

Thai Phuong

 

Đáp:

Kho tàng Mạc Khải không phải chỉ chứa đựng trong bản văn Thánh Kinh mà còn trong Thánh Truyền nữa. "Cả hai liên kết với nhau và tiếp thông chặt chẽ với nhau vì cả hai vọt ra từ một nguồn mạch thần linh chung nhau, có thể nói là làm nên một thể duy nhất và hướng về củng một mục đích" (Hiến chế về Mạc Khải của Công Đồng Vaticanô II, số 9). Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, xét như đã được ghi lại bằng chữ viết, dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Còn Thánh Truyền thì mang Lời của Thiên Chúa, đã được Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần ủy thác cho các Tông Đồ, và truyền đạt Lời Chúa cách nguyên vẹn cho những người kế vị các Tông Đồ để các vị này giữ gìn, trình bày và truyền bá Lời đó cách trung thành khi giảng dạy.

Được ủy thác việc truyền đạt và giải thích Mạc Khải, Giáo Hội "không rút ra sự chắc chắn của mình về các điều của Mạc Khải nguyên từ Thánh Kinh mà thôi. Và cũng bởi đó, cả hai phải được đón nhận và tôn kính với niềm yêu mến và trọng kính ngang nhau" (Hiến chế về Mạc Khải của Công Đồng Vaticanô II, số 9). Nói cách khác, dù trong bản văn Kinh Thánh không minh nhiên nói về sự việc Mẹ Maria được lên trời cả hồn lẫn xác, nhưng theo Thánh Truyền trong niềm tin của tín hữu qua các thời đại từ xa xưa với những cuộc cử hành phụng vụ, những giáo huấn của các giáo phụ, Giáo Hội đã tiếp tục truyền đạt và giải thích chân lý mạc khải ấy cho Dân Chúa qua hình thức tuyên bố một tín điều. Vậy tín điều về Mẹ Maria linh hồn và xác được đưa lên trời cũng được Giáo Hội rút từ kho tàng Mạc Khải của Thiên Chúa.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP