Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
55

Con chào Cha, Con có thắc mắc này: Má con đạo giòng nhưng lại lấy chồng ngoại. Cho nên các con thì phân nửa theo đạo má. Con bây giờ đang định xin chịu rửa tội và con có đọc Thánh Kinh trong đó có nhiều điều con không hiểu. Con xin Cha giúp con thắc mắc: Chúa nói: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng!" (Mt 10:34-35) Sao vậy? Xin Cha giải thích cho con.

P.V.

 

Đáp:

Đây là một trong những câu Kinh Thánh được tranh cãi nhiều vì sự khó hiểu của nó. Gươm giáo nói đến ở đây không hiểu về ý nghĩa đen, ý nghĩa bạo động, nhưng có thể hiểu là nói về chính Phúc Âm. Giáo huấn Tin Mừng của Chúa sẽ gây những sự chống đối và "chiến tranh" để tiêu diệt sự bình an giả tạo hay sự yên ổn ru ngủ của tội nhân. Những người theo Chúa Kitô khác với những người theo thế gian trần tục trong phương diện đạo đức. Tin Mừng phân chia những cha mẹ là những người còn sống trong tình trạng vô tôn giáo đối với những người đã theo Chúa Kitô và giáo huấn của Ngài. Phải nhớ rằng Tin Mừng tự nó không cần thiết phải gây chống đối giữa con người với nhau, nhưng Chúa Kitô đã nhìn thấy trước từ sự chai cứng của trái tim con người, do đó, sự chống đối có thể đi theo sau việc truyền bá Tin Mừng. Khi Chúa Kitô nhập thể và mang Tin Mừng đến trần gian thì có nhiều kẻ tin theo, nhưng cũng có một con số không nhỏ không tin mà còn chống đối những người tin. Do đó, hiển nhiên có sự chia rẽ, phân cách giữa hai lớp người khác nhau, có khi ngay trong chính gia đình mình.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP