Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
54

Con chào Cha, Xin Cha cho con hỏi: trong trường hợp nào thì mình lỗi phạm tội :"nói hành, nói xấu người khác?" Nếu mình kể chuyện với một người khác về chuyện không tốt của người đó đã làm với mình hoặc với người khác, thì có phải đã phạm tội nói xấu người khác chưa? Nếu con nghĩ: nói xấu, nói hành người đó là làm cho một người khác nghĩ không tốt về người đó (dù đó là sự thật...) thì có đúng không thưa Cha? Xin Cha giúp con, con xin cám ơn Cha!

City Lys

 

Đáp:

Luật Chúa truyền buộc ta phải thương yêu tha nhân và do đó phải tôn trọng danh thơm tiếng tốt của người khác. Điều luật này cấm ta không được có thái độ hoặc lời nói hay chữ viết gây thương tổn cho người khác. Bất cứ ai tỏ cho người khác biết những tật xấu và những lỗi phạm của tha nhân, khi không có lý do khách quan chính đáng, thì mắc tội nói hành, nói xấu. Những tật xấu, khuyết điểm hay lỗi phạm dù có thật đi nữa cũng không được phép tiết lộ cho người khác biết. Đôi khi có lý do khách quan chính đáng ta có thể nói cho người khác biết về lỗi phạm của người khác. Ví dụ trong một tập thể, nếu gặp một người lỗi phạm, sau khi đã sửa lỗi cách kín đáo, họ không chịu sửa, vì lợi ích chung để tránh gương xấu và phục hồi trật tự, có thể cảnh cáo nơi chung. Tuy nhiên cũng phải cân nhắc lợi và hại trong việc đó và tùy theo mức độ thực sự cần thiết đến mức nào.

Nói xấu phá hoại thanh danh và danh dự của tha nhân. Danh dự là chứng từ của xã hội dành cho nhân phẩm con người ta. mỗi người tự nhiên có quyền được danh dự, được người ta tôn trọng thanh danh của mình. Như vậy, nói xấu vi phạm đức công bằng và đức bác ái (xem GLCG 2477; 2479).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP