Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
51

Kính chào Cha Xin Cha giải thích cho con và các bạn biết điểm khác nhau giữa:

1/ Dòng Tu và Tu Hội. Con thấy các Dòng tu lớn mới gọi Bề trên là Giám tỉnh ( Dòng Thánh Đa Minh, Dòng Tên, Dòng Phanxico...). Gần đây con lại xuất các Dòng tu thuộc giáo phận trong nước cũng gọi là Cha Giám Tỉnh, Chị Giám Tỉnh như Dòng Lời Chúa ở Phú cường, Chị Giám Tỉnh Dòng Mân Côi Chí Hòa. Có phải muốn gọi sao thì gọi, hay là phải theo luật lệ?

2/ Tu Đoàn Giáo Sĩ và Tu Hội khác nhau thế nào? Sao trong cùng giáo Hội mà có nhiều danh xưng khác nhau như vậy? Con rất mong nhận được trả lời từ Cha để chúng con không còn tranh cãi nữa. Con cám ơn Cha.
Ngọc Phương

 

Đáp:

Chúng tôi xin dồn hai câu hỏi để có một câu trả lời. Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn Giáo Sĩ khác nhau thế nào?

Theo Bộ Giáo Luật hiện hành, những hình thức tu trì hay sống đời thánh hiến và tông đồ có những hình thức khác nhau. Những tổ chức được thiết lập theo luật Giáo Hội dành cho những người muốn sống đời thánh hiến qua việc tuân giữ những lời khuyên Phúc Âm (thanh tịnh, khó nghèo, và vâng phục) gọi chung là các tu hội đời thánh hiến. Những tu hội này lại chia thành hai loại: tu hội dòng và tu hội đời.

Những tu hội dòng có thể được gọi là các dòng tu trong đó các tu sĩ khấn công giữ ba lời khuyên Phúc Âm, có đời sống chung cộng đoàn, và sống tách biệt khỏi trần tục. Trái lại các tu hội đời thì không buộc khấn nhưng có thể hứa, khấn tư hay cam kết... giữ ba lời khuyên Phúc Âm, không có đời sống chung, và sống giữa đời, trà trộn với đời (nên được gọi là tu hội đời).

Ngoài hai loại đó, còn có một loại khác không buộc tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm nhưng sống chung với nhau trong cộng đoàn, chủ đích là để làm việc tông đồ, do đó được gọi là tu đoàn tông đồ (như các cha Xuân Bích, Vinh Sang, tu đoàn Nhà Chúa...). Các tu hội hay tu đoàn thì có thể là giáo sĩ hay giáo dân, tùy thuộc những điều kiện theo Giáo Luật.

Còn về hệ thống tổ chức thì tùy mỗi tu hội hay tu đoàn: một Hội Dòng có thể gồm những nhiều nhà dòng hay tu viện biệt lập, hay cũng có thể tổ chức tập quyền gồm có tổng quyền, các giám tỉnh, rồi đến các bề trên các nhà dòng. Cách xưng hô thi mỗi dòng hay tu hội, tu đoàn có những cách lối khác nhau. Các dòng luật giáo hoàng hay giáo phận đều có thể có hệ thống tổ chức tổng quyền, giám tỉnh, tu viện.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP