Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
49

Kính chúc Cha luôn là mục tử tốt lành. Con xin hỏi: Theo như Giáo Hội chúng ta dạy là Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Mà là con người thật thì phải có linh hồn và thân xác. Thân xác là do Thiên Chúa dựng nên qua sự cộng tác của người nam và người nữ; còn linh hồn thì chính Thiên Chúa trực tiếp tạo nên. Vậy con xin hỏi cha: Chúa Giêsu có linh hồn và cũng được Thiên Chúa trực tiếp tạo nên như loài người chúng ta không? Nếu vậy Chúa Giêsu vừa có bản tính Thiên Chúa và linh hồn con người nữa sao? Nếu không làm sao con có thể giải thích với những người chưa có đức tin Công giáo về bản tính con người thật của Chúa Giêsu? Xin cha giúp con hiểu rõ điều này. Con xin cám ơn cha.
Gioan N.H.A.

 

Đáp:

Anh Hùng Anh thân mến, cám ơn Anh đã nêu thắc mắc. Giáo Hội dạy và chúng ta vẫn tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là một ngôi vị nhưng có hai bản tính: Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Là một con người như mọi người chúng ta, chỉ trừ tội lỗi, Chúa Giêsu cũng có đầy đủ linh hồn và thân xác. Linh hồn và thân xác này đều là tác phẩm của công trình quyền phép nhiệm mầu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Linh hồn chúng ta được dựng nên và kết hợp với thân xác tạo thành một ngôi vị riêng biệt. Còn đối với Chúa Kitô, linh hồn được tạo dựng kết hợp với thân xác cũng do công cuộc tác thành của Chúa Thánh Thần trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, không có sự can thiệp của người nam. Sự khác biệt là linh hồn và thân xác ấy không tạo thành một ngôi vị con người riêng biệt mà là hiệp nhất với Ngôi Hai Thiên Chúa, do đó Ngôi Vị đó là Thiên Chúa và là người thật.

Trong sự hiệp nhất mầu nhiệm của sự Nhập Thể, bản tính người đã được đảm nhận nhưng không bị hòa tan. Do đó, Giáo Hội tuyên xưng tính hiện thực đầy đủ của linh hồn con người cùng với các hành động của trí tuệ và ý chí, cũng như tính hiện thực của thân thể con người Chúa Kitô. Bản tính người của Chúa Kitô thuộc riêng về Ngôi Vị Thần Linh của Con Thiên Chúa đã đảm nhận nhân tính đó. Tất cả những gì Ngài là và Ngài làm với nhân tính đó, đều thuộc về một ngôi vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong linh hồn và trong thân xác của mình, Chúa Kitô biểu lộ cách loài người những lối sống thần linh của Ba Ngôi (xem GLCG 470).

Công Đồng Vatican II đã nói rằng: "Con Thiên Chúa đã làm lụng với hai bàn tay của mình, đã suy tưởng với trí tuệ con người, hành động với ý chí con người, và yêu mến với trái tim con người. Sinh bởi Trinh Nữ Maria, Ngài đã trở thành một người như chúng ta, hoàn toàn giống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi" (Hiến chế Gaudium et spes, 22.2).

Tất cả cuộc đời của Chúa Kitô là một mầu nhiệm lớn lao, chúng ta không bao giờ có thể hiểu được. Chúa mạc khải cho ta và ta phải đón nhận bằng đức tin chân thành, khiêm tốn của ta.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP