Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 247

Con có một câu hỏi về Đạo Công Giáo là: "Nếu ai tin và chịu Phép Rửa thì được cứu rỗi." Vào thời xưa, khoảng trước thế kỷ XVI, tổ tiên, ông bà, hay những người sống trong rừng, vùng sâu, vùng xa, chưa có niềm tin và điều kiện để được rửa tội, vậy những người đó có được cứu rỗi không?
YN268

 

Đáp:

Để trả lời câu hỏi này, tôi chỉ xin nhắc lại Giáo Lý Công Giáo về trường hợp các em nhỏ chết mà chưa chịu phép Rửa tội: "Đối với các trẻ nhỏ chết khi chưa lãnh nhận Phép Rửa tội, Phụng vụ của Giáo Hội kêu mời chúng ta hãy tin tưởng vào lòng từ bi của Thiên Chúa và hãy cầu nguyện cho ơn cứu độ của các em." (GLCG 1283; xem thêm 1260-1261). Vatican II cũng tuyên bố: "Những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn Thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống đời chính trực, Chúa quan phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi" (LG 16).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP