Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 244

Với Tín điều Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, phải chăng khi đề cao sự trinh khiết trọn đời của Đức Maria sẽ làm hạ giá phẩm chức cao trọng của đời sống hôn nhân?
vinhson18

 

Đáp:

Tín điều về Mẹ Đồng Trinh là một điểm tín lý về Đức Trinh Nữ Maria với vai trò là Mẹ Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế. Tuyên bố, xác quyết sự đồng trinh của Đức Mẹ Maria không có dụng ý chỉ đề cao một cá nhân nhưng là tuyên xưng một công cuộc lạ lùng mà Thiên Chúa thực hiện trong việc cứu chuộc loài người, có liên hệ tới mọi người. Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể trong lòng Mẹ Maria là công cuộc của Chúa Thánh Thần - chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần - do đó không có sự can thiệp của một người nam nào khác. Thiên Chúa muốn biểu dương quyền năng tuyệt đối của Ngài trong công cuộc này. Chính trong việc Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa đã mạc khải một cuộc "nhiệm hôn" giữa Thiên Chúa và loài người. Do đó, các cuộc hôn nhân khác phải rút ra ý nghĩa, giá trị và mẫu mực từ cuộc "nhiệm hôn" này. Vậy, tín điều về Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh không làm suy giảm phẩm tính, giá trị, và ý nghĩa của đời sống hôn nhân, trái lại, là một thách đố cho các cặp vợ chồng phải sống trung thủy trọn đời với nhau để phản ảnh tình yêu Thiên Chúa yêu nhân loại và tình yêu Chúa Kitô đối với Giáo Hội.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP