Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 243

Thưa Cha con có câu hỏi: Ban đầu Thiên Chúa dựng nên con người có đàn ông và đàn bà, họ lấy nhau để sinh sản, vậy cho tới lúc nào Thiên Chúa mới ban hành giới luật (giới hạn) về huyết thống? Con xin cám ơn Cha.
QT779601

 

Đáp:

Về lúc nào Thiên Chúa ban hành giới luật về huyết tộc, chúng ta không có thời điểm rõ ràng, chính xác theo toán học. Chúng ta chỉ được biết qua mạc khải Thánh Kinh: Chúa dựng nên con người có nam và nữ, Chúa truyền cho con người phải sinh con cái cho đầy mặt đất... Mãi sau này, qua mạc khải trong Cựu Ước, Chúa mới ban lệnh cho con người phải giữ một khoảng cách hợp lý về huyết tộc (xem Lev 18:6-18).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP