Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 242

Thưa cha cho con hỏi làm sao biết được Thánh ý Chúa, nếu một người đi tu vì được làm Linh mục thì sao Cha, con được biết việc có làm Linh mục hay không là do Chúa, Chúa muốn thì được... nhưng người ấy luôn ao ước thế, nên anh ta bị bó buộc trong vòng "tính toán" không biết theo dòng hay triều...?
james teresa

 

Đáp:

Muốn biết được ý của Chúa thì phải hỏi Ngài. Hỏi Ngài trong việc cầu nguyện, bàn hỏi, suy tính... Có người được Chúa kêu gọi theo đuổi việc chịu chức linh mục thì phải cộng tác với ơn Chúa, tìm trường huấn luyện, đào tạo linh mục. Do đó anh ta tìm hiểu xem dòng tu nào có điều kiện đạt được ý nguyện đó để có thể xin gia nhập. Mỗi người Chúa ban ơn gọi riêng biệt như chịu chức linh mục sống giữa đời hay trong một cộng đồng tu trì. Phải cầu nguyện và tìm hiểu kỹ càng để có thể đi theo đúng con đường mà Chúa muốn cho mình đi. Chúa kêu gọi nhưng vẫn tôn trọng sự tự do của người được kêu gọi. Nếu thấy có tiếng thúc đẩy trong tâm hồn muốn đi tu, dâng mình cho Chúa, cần phải đi tìm hiểu cho biết rõ ý của Chúa muốn như thế nào. Người được gọi vẫn phải đáp trả với sự tự do chính đáng.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP