Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
41

Con kính chào cha. Thưa cha con có một thắc mắc là: khi con còn ở Việt Nam, thì lễ sinh (giúp lễ) đặc biệt chỉ là nam. Nhưng bên Hoa Kỳ con thấy có cả nữ. Thưa cha, vấn đề này có được Giáo hội chấp thuận không ạ? Xin cha trả lời giúp con, con xin cám ơn cha.
NUK324

 

Đáp:

Trước kia các em giúp lễ đều là trẻ phái nam, nhưng từ năm 1994, theo thư luân lưu của Bộ Phượng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Giáo Hội đã cho phép các Giám Mục Giáo Phận có thể cho phép các em nữ cũng được giúp lễ. Giáo Hội để tùy quyền các Giám Mục Giáo Phận quyết định về vấn đề này. Trong thư gửi cho các Giám Mục, Bộ Phượng Tự cũng lưu ý các Giám Mục không được bắt ép các linh mục xứ phải nhận các em nữ vào giúp lễ (xem Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Circular Letter to the Presidents of Episcopal Conferences, Prot. n. 2482/93, March 15, 1994; and the letter, protocol number 2451/00/L, dated July 27, 2001).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP