Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
40

Kính thưa Cha Nếu con thuộc giáo xứ này nhưng con lại muốn tham dự Thánh Lễ của xứ khác. Như vậy con có được lãnh các lời cầu nguyện của xứ mà con tham dự Thánh Lễ hay không ? Bởi vì con nghe má con nói rằng Thánh Lễ trong xứ nào thì Cha ở xứ đó sẽ cầu nguyện cho giáo dân ở xứ đó.
NHN

 

Đáp:

Việc hưởng nhờ những ơn phúc do Thánh Lễ chúng ta cử hành không hoàn toàn lệ thuộc vào ranh giới xứ đạo hay địa phương. Hiệu quả của Thánh Lễ vô cùng nên chúng ta không nên quá lo lắng về vấn đề này. Điều quan trọng là ta phải tham dự với ý ngay lành và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng theo khả năng của mình. Trong các bản văn và lời cầu nguyện được dùng trong Thánh Lễ có những chỗ cầu nguyện riêng cho cá nhân hay một nhóm người, nhưng cũng có nhiều chỗ chỉ nói tới số chung (chúng con, Giáo Hội...). Vậy ta cứ yên tâm, ít nhất mình cũng được gồm gói trong tập thể những người "còn sống" nếu chưa "qua đời".


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP