Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 23
7

Kính thưa Cha, xin Cha cho con hỏi: Nhà con có một chị bên đạo đã được rửa tội nhưng bây giờ lại lấy chồng bên lương, nếu chúng con đi dự đám cưới có tội gì không ạ?
BVT

 

Đáp:
Theo nguyên tắc, nếu một người Công giáo lấy một người chưa chịu phép rửa tội thì phép hôn phối đó không thành nếu không có phép chuẩn. Đi tham dự một đám cưới không thành có thể có tội do sự "cộng tác với đương sự trong hành vi tội lỗi" vì đã tán thành... Đây còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác về mức độ tội phạm: cộng tác trực tiếp hay gián tiếp, cách chính thức hay chỉ trong phương diện chất thể. Ngoài ra cũng có thể mắc tội vì đã gây gương mù cho người khác trong việc tán thành một cuộc kết hôn không thành.

Nếu đương sự có phép chuẩn thì cuộc hôn phối ấy thành sự và hợp pháp, chúng ta được đi tham dự thoải mái như bất cứ cuộc hôn nhân Công giáo nào khác.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP