Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 23
6

Thưa cha, cha có thể chỉ dạy thêm cho con biết, ngăn trở bất thành là gì ?
NQM

 

Đáp:
Ngăn trở bất thành là những trường hợp nếu các cặp mắc ngăn trở đó thì không thể kết hôn thành sự hay hữu hiệu trước mặt Chúa được. Giáo Luật hiện hành nêu lên 12 trường hợp hay ngăn trở làm cho việc kết hôn bất thành:

1.      Tuổi (nam dưới 16/ nữ dưới 14)

2.      Bất lực (không có khả năng giao hợp)

3.      Đang vướng mắc hôn phối (đang có vợ có chồng)

4.      Lấy người chưa rửa tội

5.      Đã chịu chức thánh (chức giám mục, linh mục, phó tế)

6.      Gia nhập dòng tu bằng lời khấn trinh khiết trọn đời

7.      Bị Bắt Cóc

8.      Sát phụ sát phu (giết vợ giết chồng mình hay của người mình muốn kết hôn với)

9.      Họ máu: Trực hệ ở mọi cấp, bàng hệ tới cấp bốn

10.  Hôn thuộc: Trực hệ

11.  Ngăn trở liêm sỉ: Trực hệ cấp nhất

12.  Dưỡng hệ: Trực hệ ở mọi cấp - bàng hệ cấp hai


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP