Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 232

Cho con hỏi, thân xác của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu có bị mục rữa không, hay vẫn còn nguyên vẹn? Sao con không thấy sách nào nói đến việc này? Và di hài của Chị Thánh hiện đang trưng bày tại tu viện của Ngài là tượng hay là di hài thật của Ngài.
NTL

 

Đáp:
Thân xác của Chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu không được gìn giữ cho khỏi hư nát như một số thánh nhân khác trong lịch sử Giáo Hội. Xác Thánh Nữ được chôn cất lần đầu tại khu vực dành riêng cho các Nữ Tu tại nghĩa trang công cộng của Thành Lisieux ngày 4 tháng 10 năm 1897. Trước khi tuyên phong Chân Phước cho Ngài, người ta đã di chuyển hài cốt của Thánh Nữ vào tháng Ba năm 1923 và đưa về Nữ Đan Viện Camelô tại Lisieux. Trong nhà nguyện thánh tích người ta có thể nhìn thấy tượng Thánh Nữ nằm trong vị thế lúc trút hơi thở cuối đời. Trong bức tượng này có một số ít xương của Thánh Nữ, phần còn lại để trong hộp đặt bên dưới tượng nằm. Khi mang thánh tích của Thánh Nữ đi nhiều quốc gia trên thế giới, người ta chỉ mang đi một số xương tượng trưng.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP