Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 231

Kính chào Cha, xin cho phép con được hỏi: Phải hiểu thế nào về trình thuật trong sách Sáng Thế Ký nói về thuở ban đầu Thiên Chúa tạo ra con người đầu tiên là Adam, tiếp đến là Eve. Họ sinh được hai con trai là Cain và Abel. Cain giết chết Abel. Chỉ còn lại có 3 người. Thế mà sau đó có đầy dân qua Cain. Vậy vợ Cain là ai? Xin Cha vui lòng giải thích.
NDT

 

Đáp:

Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta không nên hiểu những cuốn sách đó là những cuốn sách lịch sử hay khoa học theo ý nghĩa ta hiểu về các loại sách đó ngày nay. Mục đích của Sách Thánh Kinh được Thánh Phaolô ghi lại: "Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh ứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên Công chính" (2 Tim 3:16). Do đó, Lời Chúa nhằm trao truyền mạc khải của Chúa cho ta để ta được cứu độ. Những câu truyện trong Kinh Thánh không nói đầy đủ mọi chi tiết. Trong những câu truyện tạo dựng vũ trụ và loài người, thánh ký chỉ ghi lại có Adong, Evà, Cain, và Aben, không nói gì đến người phụ nữ nào khác. Tuy vậy sự im lặng đó không có nghĩa là ông bà nguyên tổ chỉ sinh có hai người con trai là Cain và Aben. Josephus, một sử gia Do Thái đã viết: theo truyền tụng cổ xưa, Adong và Evà có tới 33 người con trai và 23 người con gái. Không cần chúng ta phải tin con số đó nhưng có thể hiểu được rằng tổ tông chúng ta có nhiều con cái, con trai và con gái, chứ không nhất thiết chỉ có Cain và Aben mà thôi. Thiên Chúa đã truyền lệnh cho tổ tông chúng ta "Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều" (St 1:28). Theo Thánh Kinh hai ông bà nguyên tổ sống thật lâu (930 năm; xem St 5:5), dù không hiểu theo nghĩa đen trình thuật này, cũng hợp lý khi các ngài sinh nhiều con cái. Trong đại gia đình nguyên thủy đó chắc chắn anh chị em phải lấy nhau để có con cái. Luật không được lấy người trong thân tộc chỉ được ghi lại từ thời Maisen.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP