Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 23:
 

Thưa Cha, con là Anade Hồng Nguyên, thuộc giáo phận Hà Nội. Con xin cha giải đáp cho con là con có thể đọc cuốn "mật mã Da Vinci" của tác giả Dan Brown được không ạ? Chân thành cám ơn Cha.
Anade Hồng Nguyên
 

 
Đáp:

Cuốn truyện "Mật Mã Da Vinci" của Dan Brown là một cuốn tiểu thuyết phản Kitô giáo, vì thế nó là tác phẩm không nên đọc vì dễ bị ngộ nhận và làm cho người ta xa rời đức tin. Tuy nhiên, xét theo phương diện văn học, người Công giáo trưởng thành, nếu muốn, có thể đọc nó để biết thêm kiến thức, đồng thời có thể nhận ra những sai lạc mà tác giả chủ trương. Cuốn này không phải là sách mà Giáo Hội chính thức cấm đọc.

GHI CÂU HỎI