Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 22
9

Thưa Cha, xin cho con biết câu trả lời nếu có người hỏi rằng "Tại sao các ông lại quỳ gối tôn thờ một con người yếu đuối khi chết không có y phục che thân lại còn bị kết án nữa. Yếu duối như vậy thì cứu ai được ?
TTV

 

Đáp:

Chúng ta, những tín hữu, chỉ có thể tôn thờ một Con Người như thế vì chúng ta là "tín hữu" tức là những người có đức tin. Chúng ta không tôn thờ bất cứ người nào "chết trần trên thập giá" mà chỉ tôn thờ một Đấng mà chúng ta biết Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người và chết để cứu chúng ta. Chúng ta tin Đấng ấy là Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã bị giết chết vì Ngài cho phép xẩy ra chứ không phải vì bất lực. Ngài chết và đã phục sinh để mạc khải cho ta biết quyền năng thắng phục sự chết của Ngài.

Thánh Phaolô cũng đã từng nói với chúng ta: "Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái cho là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa..." (I Cor 1:22-24). Chỉ với niềm tin chúng ta mới có thể tôn thờ một Đấng như thế.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP