Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 22
8

Xin cho con hỏi: Con là người Công Giáo chưa kết hôn bao giờ về Đạo và đời. Vậy con có được kết hôn với một người đã li dị vợ không ạ? Đặc điểm của người đã li dị vợ này là:

+ Người này và vợ trước đều chưa được Rửa Tội bao giờ trong GH Công Giáo hoặc GH Kitô giáo khác.

+ Người này sẽ không theo đạo Công Giáo và con cái cũng sẽ không được Gia nhập đạo từ nhỏ.

Cha làm ơn trả lời giúp con. Con cảm ơn Cha!
NL

 

Đáp:
Người mà chị nói đó đang còn mắc hôn phối với người vợ cũ. Phép ly dị tòa đời không tiêu hủy được cuộc hôn nhân này. Vì anh không trở lại để được rửa tội nên cũng không được hưởng đặc ân Thánh Phaolô (bỏ người vợ không rửa tội khi họ không bằng lòng sống hòa bình). Vậy chị không thể kết hôn với người ấy cách hữu hiệu được.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP