Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 22
7

Có hai chị em gái ruột, cháu nội (nữ) của chị có được lấy con trai của em không? Thưa Cha?
CanLieu

 

Đáp:
Nếu cháu của chị mà lấy con của em thì được theo Giáo Luật, nhưng đối với người Việt Nam có thể không dễ chấp nhận.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP