Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 224

Xin hỏi: nếu một người đồng tính sau khi họ lấy vợ, vậy có tội không? Một người Công giáo, khi đi lễ lại không tập trung đi lễ, nghe giảng Phúc Âm, mà chỉ ngồi đọc Kinh Thánh, và lần hạt Mân côi suốt buổi lễ, vậy người đó đi lễ có trọn vẹn không?
james N

 

Đáp:

Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hoặc những người nữ với nhau: họ cảm thấy sức quyến dũ về tình dục một cách mạnh hơn hẳn hoặc một cách độc chiếm đối với những người cùng giới tính. Truyền thống Giáo Hội luôn tuyên bố những hành vi đồng tính luyến ái như thế là thác loạn từ bản chất của chúng. Những hành vi này nghịch với luật tự nhiên. Chúng không thể được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào (xem GLCG 2357). Do đó, nếu có những quan hệ tính dục đồng tính, dù trước hay sau khi lấy vợ đều có tội.

Còn việc đi dâng lễ hay tham dự Thánh Lễ thì phải cầm trí cầu nguyện và hợp ý với tất cả những gì đang cử hành. Nếu theo sát với tất cả những gì cử hành, tích cực tham dự vào là đúng và rất tốt. Tuy nhiên, nếu vì lý do chính đáng nào đó, họ muốn nhờ Sách Thánh hay kinh Mân Côi để thực sự cầu nguyện mà không gây trở ngại cho những người chung quanh thì đâu có thành vấn đề gì. Ví dụ trường hợp một người đi dự lễ một linh mục ngoại quốc, không hiểu gì những lời chủ tế đọc thì họ có đọc Sách Thánh hay kinh Mân Côi thì ai trong chúng ta dám lên án họ?


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP