Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
23

Thưa Cha, xin Cha cho con biết : Hai người Công Giáo thì cử hành Bí Tích Hôn Phối (có nghĩa hai người đã được rửa tội). Nhưng nếu một trong hai người đó đã được rửa tội từ lúc nhỏ (auto-baptized), nhưng người ấy chưa bao giờ đi church và chưa có niềm tin công giáo thực sự. Vậy khi kết hôn có được cử hành phép Hôn Phối không? Và nếu như không được cử hành phép hôn phối, thì một bên kia có thể xin cử hành phép chuẩn được không thưa Cha? Con xin chân thành cảm ơn.
jenny Pham

 

Đáp:

Một người được kể là người Công giáo khi đã chịu phép Thánh Tẩy (Rửa tội). Luật Giáo Hội áp dụng các luật lệ về Hôn phối cho tất cả mọi người đã chịu phép rửa tội thành sự. Tuy nhiên, nếu chưa giữ đạo, cần phải học giáo lý kỹ càng hơn và chuẩn bị hôn phối theo những qui định của luật chung trong Giáo Hội cũng như luật riêng của Giáo Hội địa phương. Nếu một người đã có đạo mà công khai chối bỏ đức tin Công Giáo thì phải có phép của Đấng Bản Quyền Sở tại mới được làm phép hôn phối theo phép đạo (xem GL 1071 §1, 4o và §2).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP