Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
22

Xin Cha cho con hỏi! Nếu chúng con đã đăng ký kết hôn theo pháp luật rồi thì có được phép quan hệ tình dục không ạ!
NTC

 

Đáp:

Người Công giáo chỉ thành vợ chồng khi đã làm phép cưới theo phép đạo (theo những qui định của Giáo Luật). Đám cưới theo dân luật mà thôi chưa phải là phép hôn phối mà Giáo Hội nhìn nhận. Do đó, nếu mới chỉ có đám cưới đời thì chưa có quyền ăn ở với nhau vì chưa phải là vợ chồng trước mặt Chúa.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP