Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
20

Thưa cha cho con hỏi khiết tịnh của đời tu khác với đời sống độc thân của linh mục như thế nào?
H 196911

 

Đáp:

Mỗi người có một ơn gọi riêng và trong Giáo Hội cũng phân biệt ra một số bậc sống hay lối sống với những ơn gọi khác nhau. Trong Giáo Hội, có những thừa tác vụ khác nhau. Chúa Kitô đã ủy thác cho các Tông Đồ và các vị kế nhiệm các ngài nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản nhân danh và do quyền của Chúa. Các giám mục, linh mục là những người thuộc hàng giáo sĩ. Theo kỷ luật của Giáo Hội Công Giáo Latinh, các linh mục phải giữ mình độc thân. "Các giáo sĩ buộc phải giữ sự khiết tịnh hoàn toàn và trọn đời vì Nước Trời, vì vậy họ phải ở độc thân, là một ơn đặc biệt của Thiên Chúa, nhờ đó các tác viên thánh có thể gắn bó với Ðức Kitô dễ dàng hơn với một con tim không bị chia sẻ và được thong dong hơn để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và nhân loại" (GL Ðiều 277§1). Một số tín hữu thuộc thành phần giáo sĩ hay giáo dân dưới tác động của Chúa Thánh Thần tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, tự nguyện tuyên giữ những lời khuyên của Phúc Âm, trong đó có lời khuyên sống Khiết tịnh. "Lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh chấp nhận vì Nước Trời, xét vì là dấu chỉ của thế giới tương lai và nguồn mạch phong nhiêu trù phú trong một con tim không chia sẻ, bao hàm nghĩa vụ tiết chế hoàn toàn trong sự độc thân" (GL Ðiều 599). Do đó cả linh mục và tu sĩ đều phải giữ đức khiết tịnh hoàn toàn, phải giữ độc thân suốt đời (nếu đã khấn trọn đời).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP