Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 21
9

Thư Cha, con đang gặp khó khăn khi cầu nguyện, cha có cách nào giúp cho con có thể đặt tâm trí thật tốt khi cầu nguyện hay không? Con cảm thấy mệt mỏi khi cầu nguyện, con cần làm gì để khắc phục điều này. Cám ơn Cha!
nicolasphanthien_Thoi

 

Đáp:

Cầu nguyện là một ơn phúc (ân sủng của Thiên Chúa) và cũng là một sự đáp lại của chúng ta, đòi hỏi nỗ lực của con người để có thể vượt thắng được những khó khăn trong chính việc cầu nguyện. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo đã đề cập đến "cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện" (GLCG 1725-1745). Một trong những sự khó khăn hàng đầu của việc cầu nguyện là sự chia trí hay lo ra. "Việc phải làm là chúng ta hãy trở về với lòng mình: một sự lo ra thường cho ta thấy ta gắn bó với cái gì. Và sự khiêm nhường nhận thức trước mặt Chúa như thế sẽ thúc giục ta hãy yêu mến Ngài trên hết mọi sự, hiến dâng tâm hồn ta cho Chúa để Ngài thanh tẩy nó. Đó là chỗ diễn ra cuộc chiến đấu, diễn ra sự chọn lựa Ông Chủ mà ta muốn phục vụ" (GLCG 2729). Ta có thể bắt chước Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng: nói với Chúa về những truyện ta "lo ra", cầu nguyện cho những người ta tưởng nghĩ tới. Chúng ta nên bình tĩnh và nhẹ nhàng chống trả chứ đừng tức tối hay bất nhẫn, không mang lại lợi ích gì.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP