Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 217

Tôi lập gia đình đã được 4 năm. Khi tôi sống với cô ấy một thời gian như thế, tôi cảm thấy tôi còn chưa thổ lộ rõ một con người Công Giáo nơi tôi, vì tôi sống ở trong gia đình của cô ấy. Gia đình cô ấy là gia đình cách mạng và gia đình lương giáo nên tôi có phần khô khan trong việc truyền giáo cho gia đình của tôi và gia đình cô ấy. Riêng việc làm dấu, đọc kinh Lạy Cha trước khi ăn cơm là tôi cảm thấy ngượng rồi; và phải chỉ cho con của mình nữa. Việc đi lễ Chúa nhật hàng tuần cũng không đều vì lý do chưa chính đáng của vợ tôi. Tôi xin hỏi tôi phải làm sao để giải thích cho cô ấy hiểu về việc giữ đạo cho tôi đây?
DNDM

 

Đáp:

Nếu tôi hiểu không sai thì Anh đang sống với một người vợ ngoại giáo. Tôi cũng không rõ tình trạng hôn phối như thế nào, có đúng phép đạo hay không. Tôi chỉ trực tiếp chú ý vào thắc mắc của Anh là: "tôi phải làm sao để giải thích cho cô ấy hiểu về việc giữ đạo cho [của] tôi đây?"

Nếu hai người đã là vợ chồng thì cần phải chân thành với nhau. Việc tôn giáo là việc quan trọng chi phối cuộc sống của ta không những đời này mà cả đời sau nữa. Do đó, Anh nên thành thực nói rõ cho cô ấy về tôn giáo của Anh, về niềm tin và những trách vụ Anh phải có đối với Thiên Chúa, với Giáo Hội và tha nhân. Việc cầu nguyện (như làm dấu và cầu nguyện trước bữa ăn...), đi dự Lễ Chúa Nhật... là những trách vụ mà mọi tín hữu phải tuân giữ nghiêm chỉnh. Anh phải can đảm sống cuộc sống niềm tin của mình. Anh có bản lãnh là một con người trưởng thành và có niềm tin, Anh không nên sợ sệt, e dè vô lý khi phải thi hành những việc chính đáng và giá trị đó. Anh hiên ngang sống niềm tin, trung thành với niềm tin tôn giáo của mình sẽ tỏ cho vợ và gia đình Anh nhận ra giá trị, bản lãnh và phẩm giá của Anh. Anh hãy hãnh diện là người Công Giáo và phải làm cho những người gần gũi thân yêu nhất của Anh cảm phục niềm tin của Anh. Hãy sống đạo bằng cách thực hành những giáo huấn của Giáo Hội hơn là những lời nói và tranh luận vô bổ. Chúc Anh cam đảm làm nhân chứng cho Chúa trong môi trường phức tạp của Anh.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP