Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang

Hỏi 214

Kính thưa Cha Con có hai câu hỏi muốn hỏi Cha:
1/ con muốn hỏi về việc đi lễ chiều ngày thứ bẩy thay ngày chúa nhật: con đi lễ chiều ngày thứ bẩy mà gặp lễ an táng hay lễ cưới. Vậy trường hợp đó có thay được lễ ngày chúa nhật không? Có người nói dự lễ vào chiều thứ bẩy các bài đọc phải lấy theo ngày chúa nhật, phải đọc kinh tin kính mới thay được. Chiều thứ bẩy con có dự một thánh lễ an táng vào lúc 3 giờ hoặc sớm hơn nữa. Mà theo giờ phụng vụ phải từ 4 giờ chiều mới được tính vào ngày chúa nhật. Vậy có thể thay được lễ ngày chúa nhật không?
2/ việc xưng tội để lãnh ơn đại xá: Điều kiện để lãnh ơn đại xá là xưng tội, chịu lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Vậy con không có tội trọng thì có buộc phải xưng không? Con cảm ơn Cha.
BichNgoc

 

Đáp:

Để trả vấn nạn về việc tham dự Thánh Lễ chiều thứ Bảy thay Chúa Nhật, chúng tôi xin trích lại Giáo Luật:

“Ðiều 1247: Vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.

Ðiều 1248: §1 Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ.

§2 Nếu không có tác viên thánh hay vì lý do quan trọng khác khiến cho việc tham dự Thánh Lễ không thể thực hiện được, thì phải hết sức khuyên nhủ giáo dân tham dự phụng vụ Lời Chúa, nếu được cử hành trong nhà thờ xứ hay tại một nơi thánh khác theo như chỉ thị của Giám Mục giáo phận; hoặc dành một thời giờ phải chăng để cầu nguyện, cách riêng tư hay với gia đình, hoặc nếu thuận tiện, với cả liên gia.”

Giáo Luật không nói về bài lễ nào, có kinh Tin Kính hay không.

Vấn nạn về việc xưng tội để lãnh ơn Toàn Xá: Chúng tôi cũng xin ghi lại khoản Giáo Luật về vấn đề này:

Ðiều 996: §1 Ðể có năng cách hưởng ân xá, cần phải là người đã rửa tội, không bị vạ tuyệt thông, sống trong tình trạng ân sủng ít là vào lúc kết thúc công tác phải làm.

§2 Tuy nhiên, để đương sự có năng cách được thực thụ hưởng ân xá, cần phải có ý định muốn thủ đắc ân xá và thi hành những công tác vào thời gian và theo cách thức mà giáo quyền đã định.

Trong cuốn Thủ Bản về Ân Xá, Giáo Hội cũng chỉ dẫn rằng:

“Ngoài việc thoát ly mọi dính bén các tội lỗi, dù là tội nhẹ, điều kiện để lãnh ơn đại xá [hay toàn xá] còn phải thực hiện những việc có ân xá kèm theo và chu toàn ba điều kiện khác: chịu bí tích Hoà Giải, Rước Lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Một số ơn đại xá được hưởng khi chỉ xưng tội một lần; tuy nhiên việc Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha một lần áp dụng cho một ơn đại xá.

Ba điều kiện trên có thể thi hành một ít ngày trước hoặc sau khi thi hành việc làm để được ân đại xá. Nhưng thích hợp hơn nếu việc Hiệp Lễ và việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thực hiện trong chính ngày thi hành việc có ơn đại xá” (Xem The Handbook of Indulgens, norms and grants, trang 22).

Tình trạng không có tội, dù là tội nhẹ, là điều kiện tiên quyết khi thi hành việc có kèm theo ân xá. Ngoài tình trạng ấy, ta còn phải đến với Bí Tích Hoà Giải, dù không có tội trọng.


GHI CÂU HỎI