Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi
213

Kính thưa Cha, con có một thắc mắc liên quan đến việc xin lễ. Có người giầu xin rất nhiều lễ cầu cho linh hồn thân nhân của mình sau khi qua đời. Vậy có phải người có nhiều tiền xin nhiều lễ thì linh hồn kia mau được lên Thiên Đàng, còn người nghèo không có tiền xin lễ hoặc xin lễ ít cho linh hồn mình muốn cầu nguyện thì linh hồn ấy lâu được lên Thiên Đàng sao? Con xin cám ơn Cha.
Nguyen Bich Ngoc

 

Đáp:

Lễ hy sinh của Chúa Kitô trên Thập giá và lễ hy sinh của Thánh Lễ cũng chỉ là một lễ hy sinh duy nhất. Thánh Lễ là lễ hy sinh của Giáo Hội. Là Thân Thể của Chúa Kitô, Giáo Hội tham dự vào lễ tế của Đầu mình. Cùng với Chúa Giêsu Giáo Hội được tiến dâng lên Chúa Cha. Giáo Hội hoà mình vào lời chuyển cầu của Chúa Kitô nơi Chúa Cha, cho mọi người. Lời cầu nguyện của các tín hữu kết hợp với lời cầu nguyện của Chúa Kitô và với lễ hy sinh của Ngài để đạt được một giá trị mới (xem GLCG 1367-1368). Do đó mỗi một Thánh Lễ được dâng lên có một giá trị vô cùng cho toàn thể Giáo Hội cũng như toàn thể nhân loại. Thánh Lễ vô giá ấy không thể dùng bản vị “tiền bạc” để định giá được. Chúng ta nên có một quan niệm đúng hơn về số tiền dâng cúng còn gọi là “bổng lễ” người tín hữu trao cho linh mục để “xin lễ”. Đây không phải là tiền “trả lương” cho linh mục, hay là tiền để “mua lễ” nhưng là một của lễ người tín hữu ấy ý thức và tình nguyện dâng cho Chúa biểu lộ “hy sinh” của mình kết hợp với Hy sinh vô cùng của Chúa Giêsu. Đây cũng không phải là “giá tiền” mà người “xin lễ” mặc cả với Chúa để nhận được những ơn mình muốn xin: Nhiều tiền thì “phải” được nhiều ơn! Mọi ơn chúng ta xin nơi Chúa hoàn toàn phải cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, cậy vào công nghiệp của chính Chúa Giêsu Kitô chứ không cậy dựa vào công nghiệp của riêng mình. Do đó, chúng ta đến với Chúa với tâm tình khiêm tốn, chân thành, dâng cho Chúa những gì Ngài muốn, và để Ngài ban phát theo lượng khoan hồng vô cùng của Chúa. Ngài là Cha yêu thương của tất cả và mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta dâng cho Ngài những của lễ, những lời cầu nguyện, những tâm tình yêu mến biết ơn và chân thành trình bày với Ngài những ước vọng chính đáng của mình. Chúa nhìn vào tận đáy lòng của ta như Ngài đã mạc khải cho ta trong Tin Mừng khi Ngài tán dương hai đồng tiền còm của bà góa nghèo của nhưng giầu lòng (xem Mark 12:41-44; Luke 21:1-4). Với bài học Tin Mừng này chắc chắn chúng ta sẽ không còn thắc mắc: “có phải người giầu lên Thiên Đàng mau hơn người nghèo hay không?”


GHI CÂU HỎI