Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 211

Con có đọc được câu hỏi và trả lời ở dưới đây. Câu này con đã phân vân lâu lắm rồi. Trong lòng con cứ nghĩ là không được đi tu nữa. Với câu trả lời của Cha thì Nam có thể đi tu, còn với nữ thì có được đi tu dòng không ạ, vì trong lời khấn của các nữ tu có tuyên hứa Khiết Trinh trọn đời nữa mà. Cha giúp giải đáp cho con với. Con cảm ơn nhiều. (xin xem câu hỏi và trả lời số 3)
NL

 

Đáp:

Những gì tôi nói về phái nam thì cũng áp dụng cho nữ giới trong trường hợp tương tự. Nếu bất hạnh mà một phụ nữ không còn được trinh tiết nữa vì lý do nào đó, mà quyết chí dâng mình cho Chúa và sẵn sàng giữ đức trinh khiết từ lúc này thì cũng vẫn có thể được thu nhận vào các dòng tu, nếu hội đủ các điều kiện khác.


GHI CÂU HỎI