Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 210

Cha ơi. chiếc khăn mà linh mục khoác lên vai (màu vàng) khi kiệu rước Thánh Thể có tên là gì. Xin cha cho con biết ý nghĩa của chiếc khăn đó.
vugiang

 

Đáp:

Chiếc khăn linh mục hay phó tế choàng trên vai trong khi kiệu Thánh Thể (màu vàng hay trắng) có tên là khăn vai (humeral veil) vì nó phủ lưng và vai (humerus: xương cánh tay trên). Việc sử dụng khăn này đã có một lịch sử lâu dài trong lịch sử phụng vụ Roma, có thể từ thế kỷ thứ VIII. Khăn này chúng ta thường thấy khi linh mục kiệu Thánh Thể hay ban phép lành Thánh Thể. Một số thừa tác viên khác có thể dùng để cầm một số vật dụng như mũ hay gậy của giám mục. Việc đeo khăn này gợi cho ta ý niệm trọng kính đối với Thánh Thể Chúa Giêsu. Cũng có người cắt nghĩa rằng: linh mục dùng khăn để tách biệt tay của mình với Mặt Nhật hay Bình Thánh mang Mình Thánh Chúa có ý nói lên rằng không phải linh mục ban phép lành mà chính Chúa Giêsu hiện diện dưới hình Bánh Thánh ban phép lành cho tín hữu.


GHI CÂU HỎI