Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi
209

Con xin hỏi: khi hai người yêu nhau và đã quan hệ tình dục dựa trên sự đồng ý của hai người, như vậy có tội không?
NTP

 

Đáp:

Việc quan hệ tình dục (hành vi vợ chồng) chỉ được phép trong hôn nhân giữa vợ chồng. Ngoài ra, tất cả là hành vi tội lỗi.


GHI CÂU HỎI