Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi
207

Kính thưa Cha. Con thấy ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên tay ẵm Chúa Hài Đồng. Trên chân của Chúa có một chiếc giày bị sút ra. Hình ảnh chiếc giày sút ra đó có mang ý nghĩa gì? Xin Cha giải thích cho con hiểu. Cám ơn Cha.
Nguyen Tan

 

Đáp:

Họa sỹ vẽ hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp không ghi lại một bản văn nào cắt nghĩa tất cả những tình tiết trong bức vẽ nhưng những học giả và nhiều tác giả đã gắng công để cắt nghĩa “ý của tác giả” khi khảo sát bức hình lịch sử và giá trị này. Riêng về chiếc dép gần rớt của Chúa Giêsu đã được nhiều người cắt nghĩa đó là biểu tượng các tội nhân mà niềm hy vọng cuối cùng của họ (the last thread) là lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Maria.


GHI CÂU HỎI