Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang

Hỏi 206

Tham dự đám cưới giả có tội không? Trọng kính Quý Cha, trong thời gian gần đây nhiều người đã làm đám cưới giả để xuất ngoại, vì nể bạn bè mà phải đến tham dự, nhưng con cứ áy náy rằng, như vậy là gián tiếp làm chứng dối, vì khi tham dự đám cưới là mình đến chia vui và thành thật chúc mừng cho đôi tân hôn, còn khi tham dự đám cưới giả thì lương tâm bối rối, vì rằng gián tiếp "làm chứng" để hợp thức hoá sự gian dối của người khác, kính xin Quý Cha giải thích. Xin Chân thành cám ơn.
pvt_48

 

Đáp:

Làm đám cưới giả là một việc làm không thể chấp nhận được về phương diện luân lý Công giáo. Hôn nhân là một định chế thánh thiện tốt lành và quan trọng, phải được cử hành cách nghiêm chỉnh, chân thành và hợp luật. Làm giả có nghĩa là thực hiện một việc “gian dối” đánh lừa nhiều người, gồm cả những người có quyền trên những người liên hệ. Tham dự vào hành vi bất chính đó việc chắc chắn là điều không được phép. Nếu tham dự, là một cách nào đó, ta đã cộng tác vào một hành vi bất chính, đồng loã trong một tội phạm của người khác. Tuy nhiên mức độ nặng nhẹ còn tùy thuộc vào các yếu tố và hoàn cảnh liên hệ khác nữa.


GHI CÂU HỎI