Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Trung tâm tư vấn sức khỏe

CHẤT XƠ  VỚI SỨC KHỎE

 

 Vai tṛ của chất xơ ( fiber ) đối với sức khỏe con người chỉ mới được khám phá từ mấy chục năm gần đây. Tuy nhiên, dân chúng đă biết đến và dùng thức ăn có nhiều chất xơ từ lâu.

Vào khoảng năm 460 đến 360 TTC, thủy tổ của nền y học phương Tây Hippocrates đă nói tới công dụng của chất xơ. Từ nhiều ngàn năm, các vị tu hành Phật  giáo bên ta và các nước Á Châu đă đạo hạnh ăn chay với thực phẩm thực vật từ và các ngài có sức khỏe rất tốt. Ngoài ra, thực phẩm chính yếu của trâu, ḅ, ngựa là cỏ và lúa mà thành phần căn bản đều có chất xơ.

 Chất xơ là một hỗn hợp carbohydrates nằm trong màng tế bào của thực vật. Có nhiều loại chất xơ như cellulose, gum, mucilage, pectin, lignin. Các chất này đều không được tiêu hóa và có rất ít giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên khi ăn vào th́ chất xơ có vài tác dụng tốt như:

 -Khi vào miệng, chất xơ cần được nhai lâu nên nó kích thích nước miếng tiết ra nhiều;

-Tới bao tử và ruột non, chất xơ tŕ hoăn sự tiêu hóa thực phẩm và sự hấp thụ chất bổ dưỡng nên tạo ra cảm giác no;

-Trong ruột già, chất xơ là môi trường tốt cho các vi sinh vật dễ lên men, hút nhiều nước khiến phân mềm, to và được đào thải ra ngoài mau hơn..

  Vai tṛ của chất xơ ( fiber ) đối với sức khỏe con người chỉ mới được khám phá từ mấy chục năm gần đây. Tuy nhiên, dân chúng đă biết đến và dùng thức ăn có nhiều chất xơ từ lâu.

Vào khoảng năm 460 đến 360 TTC, thủy tổ của nền y học phương Tây Hippocrates đă nói tới công dụng của chất xơ. Từ nhiều ngàn năm, các vị tu hành Phật  giáo bên ta và các nước Á Châu đă đạo hạnh ăn chay với thực phẩm thực vật từ và các ngài có sức khỏe rất tốt. Ngoài ra, thực phẩm chính yếu của trâu, ḅ, ngựa là cỏ và lúa mà thành phần căn bản đều có chất xơ.

 Chất xơ là một hỗn hợp carbohydrates nằm trong màng tế bào của thực vật. Có nhiều loại chất xơ như cellulose, gum, mucilage, pectin, lignin. Các chất này đều không được tiêu hóa và có rất ít giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên khi ăn vào th́ chất xơ có vài tác dụng tốt như:

 -Khi vào miệng, chất xơ cần được nhai lâu nên nó kích thích nước miếng tiết ra nhiều;

-Tới bao tử và ruột non, chất xơ tŕ hoăn sự tiêu hóa thực phẩm và sự hấp thụ chất bổ dưỡng nên tạo ra cảm giác no;

-Trong ruột già, chất xơ là môi trường tốt cho các vi sinh vật dễ lên men, hút nhiều nước khiến phân mềm, to và được đào thải ra ngoài mau hơn./.

Bác Sĩ Nguyễn Ư Đức