Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Trung tâm tư vấn sức khỏe

ĐẶT V̉NG TRÁNH THAI
 

HỎI

Thưa Cha Anh chị của con đă nghèo mà lại đông con. E ngại không thể chu toàn việc nuôi dạy, chị ấy đă đi đặt ṿng tránh thai. Chị ấy có được phép không? có cách nào giúp anh chị ấy cách xử lư phù hợp với Kinh Thánh và Giáo huấn của Hội Thánh Công giáo không ạ? con pải khuyên ra sao? Con cám ơn Cha!

TRẢ LỜI

   Cách chung, theo Giáo huấn của Giáo Hội cho đến nay, th́ việc đặt ṿng tránh thai vẫn không được phép v́ bất cứ lư do ǵ. Thông điệp “Sự Sống Con Người” (Humanae Vitae) của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 25 Tháng 7 Năm 1968 , trong số 14 đă nói rơ: “Căn cứ vào những điểm cốt yếu trong quan niệm của Công giáo cũng như của con người về vấn đề hôn nhân, Ta thấy cần phải tuyên bố một lần nữa là: không thể nào chấp nhận - lư do v́ việc đó bất hợp pháp - việc điều ḥa sinh sản bằng cách trực tiếp ngăn chặn sự diễn biến đă khởi sự một mầm sống, và nhất là việc cố ư phá thai dù với lư do y tế cũng vậy (Catechismus Romanus Concilii Tridentini. Thông điệp Casti Connubii của Đức Piô XI, Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II).
   Ngoài ra, như giáo quyền đă nhiều lần tuyên bố, chúng ta không thể chấp nhận việc trực tiếp vô hiệu hóa khả năng sinh sản nơi người đàn ông hay đàn bà, dù là vĩnh viễn hay chỉ tạm thời trong một thời gian (Thông điệp Casti Connubii).
   Chúng ta cũng không có quyền chấp nhận bất cứ một hành vi nào có mục đích hay dùng làm phương tiện để ngăn chặn việc sinh sản, hoặc trước khi hoặc đang khi làm hành vi hôn nhân, hoặc làm trở ngại việc diễn tiếp tự nhiên của hành vi ấy (Catechismus Romanus Concilii Tridentini, Thông điệp Casti Connubii, Mater et Magistra)”.
Nại vấn đề v́ nghèo đông con sợ không chu toàn được việc dạy dỗ không là lư do chính đáng cho dẫu nghe hợp lư. Đức Thánh Giáo Hoàng phaolô VI nói: “không bao giờ ta được phép làm một việc ác để đạt tới một sự thiện (Rm 3,8) nghĩa là được phép tùy ư làm một việc tự bản tính nó vốn xấu hoặc một việc bất xứng với nhân cách, dầu là với mục đích bảo vệ hay tạo ra điều tốt cho cá nhân, gia đ́nh hay xă hội. Chính v́ lư do đó, ta không thể quan niệm rằng: một hành vi hôn nhân vốn dĩ xấu, v́ được cố t́nh làm thành vô hiệu năng, lại có thể trở thành một hành vi tốt, dầu nó có phong phú hơn cho cả một cuộc đời của đôi bạn” (số 14).
   Đức Thánh Giáo hoàng cắt nghĩa: “Nếu các đôi vợ chồng được phép hạn chế sinh sản v́ lư do gia đ́nh, th́ lấy cớ ǵ cấm đoán các chính quyền áp dụng chủ trương ấy để giải quyết các vấn đề của tập thể? Lúc đó, ai sẽ có quyền cấm đoán một chính phủ không những tán thưởng mà hơn thế nữa c̣n ép buộc dân chúng phải áp dụng những phương pháp ngừa thai mà họ cho là hiệu nghiệm hơn cả? Và thế là muốn tránh né những khó khăn của cá nhân, gia đ́nh hay xă hội trong việc tuân giữ luật Chúa, cuối cùng người ta đă hoàn toàn dành cho các chính quyền được tự do thao túng một lănh vực thân mật, cá nhân riêng biệt nhất của đôi vợ chồng” (số 17)
   V́ thế, bạn có thể đề nghị anh chị bạn điều hoà sinh sản theo các phương pháp tự nhiên mà Giáo Hội cho phép, chẳng hạn phương pháp Billings. phương pháp Ogino-Knaus, phương pháp FERIN (đo thân nhiệt), đây là những phương pháp Giáo Hội cho phép, bởi những phương pháp này giúp tranh giao hợp vào những ngày mà Tạo hoá kiến tạo cho sự sống mới có cơ hội nẩy sinh nhưng việc giao hợp như thế vẫn có ư hướng ngỏ của cho việc truyền sinh.
   Dĩ nhiên việc áp dụng các phương pháp tự nhiên không phải là chuyện dễ dàng, v́ thế mượn lời Đức Thánh giáo Hoàng Phaolô VI trong “ Điệp Sự Sống Con Người” (Humanae Vitae), để nhờ bạn gởi lời nhắn nhủ lại cho anh chị của bạn: “Muốn điều ḥa sinh sản của một cách đúng đắn, trước hết các người phối ngẫu phải tin tưởng mạnh mẽ vào chân giá trị của đời sống, của gia đ́nh và phải tập luyện thế nào để có thể hoàn toàn làm chủ ḷng ḿnh. Việc dùng lư trí và ư muốn tự do để làm chủ bản năng lẽ tất nhiên đ̣i hỏi phải có một đời sống thiêng liêng đặc biệt, v́ chỉ có thế đôi vợ chồng mới có thể biểu lộ một cách tốt đẹp t́nh thương yêu trong hôn nhân, đặc biệt trong việc hạn chế sử dụng t́nh yêu trong từng thời kỳ” (So 18) và “Chớ ǵ các đôi vợ chồng cố gắng mỗi khi cần thiết, đồng thời trông cậy vào sức mạnh của Đức Tin, Đức Cậy là những nhân đức "không hề lừa dối ai, v́ Thiên Chúa đă ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần là Đấng tràn đầy t́nh yêu Chúa vào tâm hồn chúng ta" (Rm 5,5). Chớ ǵ họ kiên tŕ cầu xin Chúa ban ơn hộ giúp; nhất là chớ ǵ họ t́m kiếm trong Phép Thánh Thể nguồn mạch ơn Thánh và đức bác ái” (số 25).
   Thân ái chào bạn!