Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Trung tâm tư vấn sức khỏe

RỬA TỘI CHO TRẺ
 

HỎI

Rửa tội cho trẻ em khi các em chưa ư thức và không có sự lựa chọn( tự do). Nên chăng để các em lớn lên rồi tự quyết định?

TRẢ LỜI

Phép Rửa xây dựng cộng đoàn hiệp thông Giáo hội, qua đó Phép Rửa đón nhận các kẻ lănh nhận vào trong Giáo hội. Đồng thời Phép Rửa cũng trao người lănh nhận sứ vụ của Giáo hội. Phép Rửa là Bí Tích của Đức tin. Kể từ thời Giáo hội sơ khai Phép Rứa được trao ban cho người lớn sau một thời gian dự ṭng và công khai bày tỏ Đức tin. Cũng như các Bí tích khác, Phép Rửa cũng đ̣i hỏi một sự tự do tỏ bày ư muốn lănh nhận của các dự ṭng. Vậy th́ Rửa tội cho trẻ nhỏ phải được hiểu như thế nào?  Việc Rửa tội cho trẻ em là một thực hành có lâu đời trong Giáo hội sơ khai. Mặc dầu không biết có tự bao giờ, Nhưng Giáo hội minh nhiên xác nhận tập tục nầy ngay từ thế kỷ thứ hai. Người ta có thể khám phá việc Rửa tội cho trẻ em ngay từ thời các Tông đồ. Dĩ nhiên việc thực hành nầy không được tŕnh bày cách minh nhiên qua văn từ trong Thánh Kinh, nhưng  có thể đọc được trong các thực hành thời các Tông đồ, như việc các Tông đồ ban Bí tích Thánh Tẩy cho cả nhà (Cv 16, 15. 33; 18.8), như Phaolô (1 Cor 1, 16). Qua đó người ta hiểu được là khi ban Bí tích Rửa tội, các Tông đồ không chỉ ban cho người lớn, nhưng c̣n cả cho trẻ em. Việc Rửa tội cho trẻ em ngày xưa căn cứ vào: Ư muốn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa (1 Tm 2, 4); trong đó bao gồm cả trẻ em (Mt 19, 14); và nhất là sự cần thiết của thánh tẩy mang  ơn cứu độ cho mọi người (Ga 3,5). Origènes chứng thực: “Giáo hội tiếp nhận từ các Tông đồ truyền thống ban Phép rửa cho các trẻ em nhỏ tuổi”

            Giám mục Iréné thành Lion đă khẳng quyết: “Đức Kitô đến để cứu tất cả mọi ngừơi bằng chính bản thân ḿnh, - tôi nói: tất cả những ai được nhờ Người mà tái sinh trong Thiên Chúa, các hài nhi, trẻ thơ, thiếu niên và các người có tuổi”.  Giáo Hội là một cộng đoàn hiệp thông trong ơn thánh hóa  v́ thế khi rửa tội cho em, các em được thâu nhận vào cộng đoàn của những người sẽ truyền lại cho các em lời lành thánh đem lại ơn cứu độ, các em được thâu nhận vào mầu nhiệm “các thánh thông công” bao trùm cả trời đất.

            Các Giám mục Đức nh́n đến chiều kích gặp gỡ bí tích trong mối liên hệ đức tin của cha mẹ. Qủa thật Bí tích Rửa tội là một cuộc gặp gỡ. Dựa vào mối tương giao tự nhiên giữa cha mẹ và con cái, th́ đức tin của cha mẹ cũng quyết định cho con. Sự tuyên xưng của cha mẹ, cũng chính là sự tuyên xưng của con cái. “Qua đức tin của cha mẹ trẻ em được đặt trong không gian của đức tin. Em nhỏ được thánh hóa  nhờ đức tin của cha mẹ (x. 1 Cor 7, 14)”. Qua cha mẹ em nhỏ đón nhận sự hiểu biết về thế giới và về đời sống trong quang cảnh đức tin. Đức tin cha mẹ dẫn đưa các em vào trong cộng đoàn cứu độ của Đức Kitô.

            Việc các trẻ em được rửa tội qua đức tin của cha mẹ cũng có thể được hiểu trong chiều kích nhân chủng học. Thật vậy, chính nhờ t́nh yêu mà cha mẹ đă ban tặng cho các em một thể xác, qua thể xác đó một sự sống được h́nh thành, nhưng sự sống đó theo Thánh Augustinô đă bị lây nhiễm nguyên tội từ cha me. Nguyện tội cướp mất đi sự sống đích thật, sự sống con cái Chúa nơi các em. Trong mối dây liên hệ sinh nở, cha mẹ Kitô hữu không những chỉ mang lại sự sống thể xác, nhưng c̣n phải mang lại sự sống đích thật cho các em. Các em bị chết v́ nguyên tội do cha mẹ truyền lại, th́ các em cũng được cứu rỗi nhờ kín múc đức tin của cha mẹ. Cho nên việc các em nhận lănh được sự sống qua Phép Rửa nhờ đức tin của cha mẹ là một hiệu qủa tất yếu của mối tương quan cha mẹ con cái.

            Đức Thánh cha Phanxico, trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 12-1-2020, đă nói: “Rửa tội cho một em bé là một hành vi công chính cho em bé. Tại sao? Bởi v́ trong Bí tích Rửa tội chúng ta trao cho em bé một kho báu, trong Bí tích Rửa tội chúng ta trao cho em một bằng chứng, một bảo đảm: Chúa Thánh Thần. Từ Bí tích Rửa tội em bé bước ra với sức mạnh của Thánh Thần bên trong: Chúa Thánh Thần sẽ bảo vệ, trợ giúp em trong suốt cuộc đời. Đây chính là lư do tại sao Rửa tội cho các trẻ em là một điều vô cùng quan trọng, v́ các em lớn lên với sức mạnh của Thánh Thần”