Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi
202

Thưa cha! Con muốn hỏi như sau:

1/ Tuổi khôn là độ tuổi bao nhiêu?

2/ Nếu đã đến tuổi Khôn, con có thể tự mình quyết định theo đạo Công Giáo và không cần xin phép ai trong gia đình được không? Con xin cảm ơn!
santa_an90@

 

Đáp:

Theo luật của Giáo Hội, một khi đã được bảy tuổi trọn thì được suy đoán là biết sử dụng trí khôn. Người 18 tuổi trọn là người trưởng thành. Người trưởng thành được sử dụng đầy đủ các quyền lợi của mình. Còn các vị thành niên, tức là chưa đủ 18 tuổi, phải lệ thuộc quyền hành của cha mẹ hay người giám hộ, trừ những phương diện nào mà các vị thành niên đã thoát quyền hành của những người ấy do luật Thiên Chúa hay luật Giáo Hội (xem Giáo Luật, điều 97 §§1,2; điều 98). Việc theo đạo là quyền căn bản của con người do thiên luật, nên dù chưa đủ tuổi trưởng thành, người ta vẫn có thể tự quyết định mà không cần xin phép gia đình.


GHI CÂU HỎI