Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi
200

Gia đình con trước đây ở giáo xứ X. Con có 4 đứa con và 4 đứa đều rửa tội, xưng tội rước lễ,thêm sức ở đây. Hiện giờ gia đình con đã chuyển chỗ ở không còn ở trong giáo xứ nhưng con của con vẫn đi học giáo lý đầy đủ ở xứ X. Hiện giờ gia đình con có thêm 1 người con. Con muốn xin cho bé được rửa tội ở xứ X có được không? Hay con phải cho bé rửa tội tại giáo xứ H nơi con đang ở?
HTKA

 

Đáp:

Theo Giáo Luật, người lớn phải chịu phép rửa tội tại nhà thờ riêng của giáo xứ, nhi đồng tại nhà thờ của cha mẹ, trừ khi lý do chính đáng khuyên nhủ cách khác (xem GL 857). Vậy giáo xứ hiện tại của Chị là giáo xứ nào? Nếu vẫn còn thuộc giáo xứ X thì Chị vẫn có quyền xin Cha Xứ đó rửa tội cho con của Chị. Nếu Chị đã gia nhập giáo xứ H rồi thì nơi rửa tội hợp pháp cho con của Chị là giáo xứ H.


GHI CÂU HỎI