Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 20:
 
Làm sao biết được một người có yêu mình hay không?
Thu Vân
 
Đáp:
 

Câu hỏi của chị Thu Vân là một câu hỏi rất thực tế, nhưng lại rất khó trả lời qua văn bản. Khó là vì không thể viết hết những gì phải viết về chữ YÊU. Văn hào Godwin nói: "Muốn biết thế nào là yêu, thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là YÊU". Suy bụng ta ra bụng người, chị thử xét xem mình đã sống cho "người ta" đến đâu thì "người ta" cũng sẽ sống cho mình đến đó. Đây là cách tốt nhất để "đo" xem họ có yêu mình hay không và đang yêu ở "tầm cỡ" nào.


GHI CÂU HỎI