Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 198

Xin Cha cho con biết người Công Giáo lập gia đình với người không tôn giáo (chúng con kết hôn lần đầu tiên), con nay đã được 24 tuổi có được phép làm phép chuẩn không? Chúng con chung sống với nhau được một đứa con rồi. Cám ơn Cha xin Cha hướng dẫn giúp con.
TVT

 

Đáp:

Xin xem câu hỏi và trả lời số 184.


GHI CÂU HỎI