Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 196

Trong trường hợp cấp bách chúng ta có quyền rửa tội cho các trẻ nhỏ không?
KAZUMI

 

Đáp:

Theo Giáo Lý và Giáo Luật, các thừa tác viên thường lệ của Bí Tích Rửa tội là các giám mục, linh mục, và trong Giáo Hội Latin còn thêm các phó tế nữa; trong trường hợp khẩn cấp, bất cứ ai cũng có thể rửa tội, cả những người chưa lãnh nhận phép rửa tội, miễn là có ý định cần phải có. Ý định cần phải có là muốn làm điều mà Giáo Hội làm khi rửa tội cho người ta, và đọc công thức rửa tội nhân danh Ba Ngôi. Do đó, dù trẻ nhỏ hay người lớn cần rửa tội mà không có thừa tác viên thường lệ thì ai cũng được ban phép rửa. Những người lớn muốn được rửa tội phải tỏ ý muốn lãnh nhận bí tích Rửa tội, phải được giáo dục đầy đủ về các chân lý đức tin và các nghĩa vụ Kitô giáo. Trong trường hợp nguy tử, người lớn có thể được rửa tội khi đã biết phần nào về các chân lý chính yếu của đức tin, đã bày tỏ cách nào đó ý muốn lãnh nhận bí tích và hứa sẽ tuân giữ các điều răn của đạo Công giáo (xem GL 865).


GHI CÂU HỎI