Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 19
5


Ở xóm nhà con có em bé kia năm nay đã 8 tuổi, hằng ngày vẫn đi lễ và học giáo lý. Nhưng em đó vẫn chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội. Hỏi những người lớn thì được trả lời là do cha mẹ em đó chưa làm phép hôn phối. Theo con biết Cha em là người công giáo còn mẹ em là người dân tộc không theo đạo và đã sinh ra em khi chưa làm phép hôn phối, đến nay đã 8 năm và em đó vẫn chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội. Theo con nghĩ em bé đó đáng lý ra phải được lãnh nhận bí tích rửa tội thì mới phải, nhưng những người lớn lại bảo là cha xứ không cho phép rửa tội vì hoàn cảnh gia đình em và luật quy định như vậy. Xin cha cho con hỏi như vậy có đúng luật hay không? Mọi người đều có quyền lãnh nhận bí tích rửa tội phải không cha?

 

Đáp:

Luật của Giáo Hội qui định về việc rửa tội của các em nhỏ (nhi đồng tức là dưới 7 tuổi) như sau:

Để một nhi đồng được rửa tội cách hợp pháp, cần thiết phải:

          1/ Có sự đồng ý của cha mẹ, ít là của một trong hai, hoặc của người thế quyền cha mẹ theo luật;

          2/ Có hy vọng vững chắc rằng em bé sẽ được giáo dục trong đạo Công giáo. Nếu hoàn toàn không có hy vọng, thì phải hoãn việc rửa tội dựa theo các qui định của luật địa phương, sau khi đã cho cha mẹ biết lý do” (GL 868 §1).

Theo luật chung thì các người vị thành niên (dưới 18 tuổi) lệ thuộc quyền hành của cha mẹ hay người giám hộ, trừ những phương diện mà các người vị thành niên đã thoát  quyền hành của những người ấy do luật của Thiên Chúa hay luật của Giáo Hội.  Do đó việc được rửa tội và theo đạo là việc hợp luật Chúa nên nếu người vị thành niên mà đã đến tuổi khôn cũng có thể được chịu một cách hợp pháp dù cha mẹ không muốn.

Vậy, nếu cha xứ từ chối không rửa tội là vì ngài thấy không có hy vọng cho em đó giữ đạo, hoặc được giáo dục trong đạo Công Giáo.  Tuy nhiên, nếu có cha mẹ đỡ đầu nào đảm đương đứng ra lãnh nhận việc hướng dẫn theo dõi cho em bé đó được giữ đạo nên thì việc rửa tội là điều nên làm.


GHI CÂU HỎI