Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 19
4


Cho cháu hỏi, cháu rất muốn theo đạo Công giáo nhưng chưa biết bắt đầu thế nào? Cháu đang ở Hà Nội và sẽ vào tp Sàigòn tháng 7 tới, nếu theo học thì cháu sẽ được học giáo lý và Kinh trong bao lâu mới được rửa tội?

Tuyen

 

Đáp:

Cháu nên liên lạc với một linh mục, một cha đang phụ trách xứ đạo trong vùng cháu đang sống để được ngài hướng dẫn để bắt đầu như thế nào.  Thời gian học hỏi giáo lý và những điều cần thiết trước khi nhập đạo còn tùy thuộc nhiều yếu tố và khác nhau tùy theo mỗi trường hợp.  Nếu đã biết nhiều rồi thì học nhanh hơn, trái lại, nếu chưa có kiến thức gì về đạo thì chắc chắn việc học phải kéo dài hơn.  Ngoài ra, cũng cần thời gian để người muốn nhập đạo có cơ hội biết thêm về đạo do những sinh hoạt của cộng đoàn tín hữu.  Cháu hãy nhờ một người bạn cháu dẫn cháu đến gặp một linh mục nào đó để xin giúp đỡ nhé! Chúc cháu mau đạt nguyện vọng.


GHI CÂU HỎI