Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 19
3


Thưa cha, vợ con đã chết, nay con cưới một người nữ chưa lập gia đình thì chúng con có được làm lễ cưới như thông thường không?  Nếu như con đã chịu bí tích hôn nhân rồi thì sao?  Con nghĩ rằng bi tích thì không được lãnh hai lần. Xin cha giải thích cho con , con xin cám ơn Cha.

Augustino Kim Thai

 

Đáp:

Trong đạo Công giáo có 7 bí tích và một số bí tích trong những bí tích ấy người tín hữu chỉ có thể chịu một lần mà thôi.  Những bí tích không được “chịu lại” là Phép Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chứa Thánh.  Ngoài ra, các bí tích khác (Thánh Thể, Hòa Giải, Xức Dầu, và Hôn Phối) đều có thể được chịu lại khi có đủ điều kiện.  Bí tích Hôn Phối chỉ được lãnh nhận khi đương sự không bị ngăn trở theo Giáo Luật cũng như Luật Chúa.  Trong trường hợp của anh, vì vợ đã chết rồi anh không còn bị ràng  buộc với hôn nhân trước nữa, anh có thể cưới vợ khác và lãnh nhận bí tích Hôn Phối.


GHI CÂU HỎI