Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 190
Thưa Cha, chúng con kết hôn đã 3 năm nhưng chưa có con. Đi khám bác sĩ tư vấn "thụ tinh nhân tạo". Thưa Cha, chúng con có nên nghe theo không??? Thụ tinh nhân tạo có tội không Cha? Con xin cám ơn Cha.
loan_vopink@
 

Đáp:

Giáo Hội đã qui định những vấn đề liên quan đến vấn đề giúp cho các vợ chồng son sẻ có con như sau:

"Những kỹ thuật gây nên sự phân tán huyết thống của cha mẹ, do có sự can dự của người ngoài vào sinh hoạt lứa đôi (như tặng tinh dịch, hoặc tặng noãn bào, hoặc cho mượn tử cung), đều là nhơ nhuốc cách nghiêm trọng. Những kỹ thuật này (chích tinh dịch và thu tinh nhân tạo của người khác) phạm đến quyền của đứa bé được sinh ra bởi cha mẹ của nó đã được liên kết với nhau bằng hôn nhân. Những kỹ thuật này cũng phạm đến quyền độc chiếm làm cho vợ chồng chỉ trở thành cha và mẹ bởi nhau mà thôi" (GLCG 2376).

"Được thực hiện cho chính hai vợ chồng (thụ tinh nhân tạo lấy từ người chồng), những kỹ thuật này có thể bớt tai hại, nhưng vẫn không thể chấp nhận về mặt luân lý, vì chúng tách rời hành vi tính dục và hành vi sinh sản. Hành vi tạo thành sự hiện hữu của đứa trẻ không còn là hành vi của hai vợ chồng hiến thân cho nhau, nhưng nó đặt sự sống và căn cước của bào thai những bác sĩ và những nhà sinh học, và như vậy là thiết lập quyền thống trị của kỹ thuật trên nguồn gốc và định mệnh của con người. Liên hệ thống trị này nghịch với phẩm giá con người và sự bình đẳng phải có giữa cha mẹ và con cái. Xét về luân lý, sự sinh sản sẽ mất đi sự tuyệt hảo riêng của nó khi nó không còn là hoa trái của hành vi phu thê, nghĩa là hành vi đặc loại của sự phối hợp vợ chồng. Chỉ sự tôn trọng mối liên lạc giữa những ý nghĩa của hành vi phu thê và sự tôn trọng tính hiệp nhất của con người mới bảo đảm được một sự sinh đẻ phù hợp với nhân phẩm của con người" GLCG 2377).

Căn cứ vào những giáo huấn chính thức này của Giáo Hội chúng ta phải kết luận rằng ta không được theo những lời tư vấn của các bác sĩ trong vấn đề thụ tinh nhân tạo. Nếu thực hiện những điều xúc phạm tới nhân phẩm của con người (thụ tinh nhân tạo) như vậy không thể tránh tội được.


GHI CÂU HỎI