Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 19:
 
Thưa cha, con ước ao được trở thành linh mục từ nhỏ. Con cũng đã đến gặp cha xứ xin Ngài giới thiệu nhưng đã bị từ chối! Con phải làm gì để theo đuổi ơn gọi của mình. Con tha thiết mong cha hướng dẫn và cho con lời khuyên. Con xin cám ơn Cha rất nhiều.
Nguyễn quang Thiên
 
Đáp:
 

Anh Thiên (hay Thiện) thân mến,
Ý muốn trở thành linh mục ngay từ nhỏ là ý muốn được Thiên Chúa chúc phúc. Đây là dấu chỉ của ơn gọi dâng hiến. Không ai được phép ngăn cản hay phá bỏ ơn gọi của người khác. Việc anh có đến gặp cha xứ để xin giới thiệu mà bị từ chối thì chắc hẳn là phải có lý do nào đó. Có thể về phía cha xứ, nhưng cũng có thể là về phía của anh
.  Rất tiếc, chúng tôi lại chưa biết được những lý do ấy, nên chúng tôi không thể "cho anh lời khuyên" như anh đã xin. Cầu chúc anh sớm đạt được nguyện ước.


GHI CÂU HỎI