Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 189

Con lấy chồng mà chưa có con nếu con muốn ly dị để chồng con lấy vợ khác, con có thể làm như vậy không? Xin các cha cho con ý kiến. Xin cám ơn các cha.
maiahieule@

 

Đáp:

Có con cái là một trong những mục đích chính yếu của hôn nhân. Tuy vậy, "Phúc Âm cho thấy sự son sẻ không có con cái không phải là một bất hạnh tuyệt đối. Những cặp vợ chồng vẫn không có con sau khi đã sử dụng những phương tiện y khoa hợp pháp, sẽ kết hiệp với Thập Giá Chúa Kitô, nguồn mạch của mọi sự phong phú tinh thần. Họ có thể bày tỏ sự quảng đại bằng cách nhận làm nghĩa tử những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc thực hành những sự phục vụ đối với tha nhân" (GLCG 2379). "Những cặp vợ chồng không được Thiên Chúa ban cho có con cái, cũng vẫn có thể có cuộc đời phu phụ đầy ý nghĩa xét về nhân bản cũng như xét theo Kitô giáo. Cuộc hôn nhân của họ có thể toả sáng bằng sự phong phú của bác ái, đón nhận và hy sinh" (GLCG 1654). Luật của Giáo Hội cũng minh xác rằng: "Sự son sẻ không ngăn cấm cũng không tiêu hủy hôn phối, đừng kể quy định của điều 1098" (c.1084 §3), tức là trường hợp bị lường gạt bày ra vì mưu mô để cho người phối ngẫu ưng thuận, ví dụ dấu việc không thể có con. Do đó, Chị không thể vì không có con mà đi đến việc ly dị được.


GHI CÂU HỎI