Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 18
8

Con Chào Cha! thưa Cha cho Con hỏi: ý nghĩa của vật dụng trong giờ chầu Thánh Thể (ý nghĩa Mặt Nhật, tại sao Chén Thánh lại tròn ), tại sao lại phân biệt giờ chầu lượt, chầu cá nhân. Con cám ơn Cha.
marydiem710@

 

Đáp:

Mặt Nhật là tiếng Việt Nam dùng để dịch tiếng Latin ostensorium hay tiếng Anh monstrance, cả hai từ ngữ đó dùng để chỉ về một vật dụng thánh chứa đựng Mình Thánh Chúa để cho tín hữu tôn thờ ngoài Thánh Lễ. Theo tiếng Latin (cũng như tiếng Anh) danh từ ấy biến thái từ động từ ostendere hay monstrare có nghĩa là chỉ cho thấy, trình bày cho thấy. Mình Thánh Chúa được trình bày cho người ta thấy được trong vật dụng thánh ấy (thường trong hộp tròn có ghép kính). Còn tiếng Việt Nam thì lại dùng chữ Mặt Nhật có nghĩa là Mặt Trời vì theo hình thức kiến trúc vật dụng ấy - hình tròn, thường có nhiều tia toả ra kiểu tia sáng mặt trời. Chúa Kitô chính là Mặt Trời tuyệt đối chiếu giãi ánh sáng cho trần gian vì Chúa là Ánh Sáng Trần Gian.

Khi Chúa Giêsu cầm chén (do tiến Latin calix, từ tiếng Hy lạp kalyx) trong bữa Tiệc Ly và truyền phép - thiết lập Bí Tích Thánh Thể - thì Ngài không sử dụng một chén ngoại lệ hay đặc biệt nào khác mà là một trong những chén mà người Do Thái thường dùng trong các bữa ăn. Vậy hình dáng của Chén Thánh tùy theo tập tục địa phương chứ không theo một qui định ngoại lệ nào khi Chúa lập Bí Tích Thánh Thể. Dạng tròn của Chén Thánh không tùy thuộc vào những qui định của Thánh Kinh hay Phụng Vụ. Theo Luật Phụng Vụ, Chén Thánh cần phải làm bằng những kim loại quí, hay ít là mạ phía bên trong của Chén. Không qui định gì về dạng tròn hay vuông.

Còn việc chầu Thánh Thể dưới hình thức chầu lượt hay chầu cá nhân là tùy theo sự qui định của giáo quyền theo Phụng Vụ cũng như theo lòng mộ đạo bình dân của tín hữu. Trong hình thức chầu chung với những nghi thức Phụng Vụ là một sinh hoạt Phụng Vụ có tính cách công cộng của hành vi thờ phượng. Chắc chắn việc làm chung với nhau nhân danh Giáo Hội có một giá trị khác biệt với việc thờ chầu Chúa âm thầm riêng tư. Mỗi hình thức thờ chầu đáp ứng cho nhu cầu thiêng liêng hay tâm linh của cộng đoàn cũng như cá nhân mỗi tín hữu.


GHI CÂU HỎI