Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 187

Xin cho cho con hỏi! Theo giáo luật của giáo hội thì vợ chồng không được phép dùng bao cao su hoặc thuốc tránh thai để ngừa thai. Vậy vào những ngày không phải là ngày an toàn cho quan hệ vợ chồng ngừa thai theo phương pháp tự nhiên mà vợ chồng muốn quan hệ với nhau thì phải làm thế nào? Con cám ơn cha!

tc_melody_style@
 

Đáp:

Theo giáo huấn của Giáo Hội, "sự tiết dục từng thời kỳ, những phương pháp điều hoà sinh sản dựa trên sự tự chế, hoặc dựa vào những thời gian không thể thụ thai, được coi là phù hợp với những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Các phương pháp này tôn trọng thân thể của hai vợ chồng, khuyến khích sự âu yếm nhau, và giúp cho việc giáo dục một sự tự do đích thực. Trái lại phải coi là xấu tự bản chất nó bất cứ hành động nào, hoặc trước, hoặc đang khi diễn ra hành vi phu phụ, hoặc trong những phát triển tự nhiên của hành vi sau đó, nhằm cho không thể có sự sinh sản" (GLCG 2370). Do đó theo vấn nạn của Anh, vợ chồng muốn quan hệ với nhau ngoài những ngày an toàn thì phải chấp nhận hoặc hy sinh tự chế, hoặc sẵn sàng đón nhận con cái Chúa ban. Chúng tôi hiểu đó là một thách thức rất lớn lao đối với các cặp vợ chồng, nhưng chúng tôi tin tưởng Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta.


GHI CÂU HỎI